محصولات نگهدارنده برای سطوح چوبی

رنگهای نگهدارنده شرکت مالتی پرو سیستم ارائه دهنده محافظتی عالی در برابر خطرات زیستی از قبیل آفات, قارچ, کپک, پوسیدگی, موریانه و غیره و در عین حال کاملا بیخطر و ایمن برای انسانها و محیط زیست میباشند.