محصولات ضد حریق

محصولات Texterior و Ultra تولید شده توسط شرکت ما موادی نفوذ پذیر, بر پایه آب و با کارائی بسیار بالائی بوده و دارای استاندارد B-S1, d0 معادل Class 0 مطابق با استاندارد انگلستان هستند.