Tuletõkkevahendid

Toodame innovatiivsel toimeainel põhinevaid puidu tuletõkkevahendeid, mis omavad
kõrgeimat võimalikku B-s1,d0 klassi ning on samas ohutud tervisele ja keskkonnale.