Tuletõkkevahendid puidule ja teistele poorsetele materjalidele

Toodame tuletõkkevahendeid, mis omavad kõrgeimat
B-s1,d0 klassi ning on ohutud tervisele ja keskkonnale.