Tuletõkkevahend termopuidule

Termopuit ehk täpsemalt termiliselt modifitseeritud puit on nii Eestis kui mujal maailmas kasutusel olnud juba pikki aastaid. Samas polnud siiani termopuidu tulekaitse jaoks olemas immutusvahendit, mis ka ilma surveimmutuseta annaks klassi B-s1,d0. Nüüd on MultiPro System välja töötanud ja sertifitseerinud esimese spetsiaalselt termopuidule mõeldud kõrgeima, B-s1,d0 klassi tuletõkke-immutusvahendi Ultra-TW.