TOOTED

Tuletõkke immutusvahendid (toonimata)

Nii Texterior kui Ultra on kõrgeima, B-s1,d0 klassi veepõhised immutusvahendid, mis omavad teiste analoogsete toodete ees olulisi eeliseid. Mõlemad on:

  • Terviseohutud ja keskkonnasõbralikud – nii Ultra kui Texterior ei sisalda halogeene ega toksilisi, kantserogeenseid ega muul moel ohtlikke ühendeid;
  • Lihtsalt kasutatavad – saab kasutada nii tööstuslikult (värvimismasinas või autoklaavis) kui käsitsi (pintsliga, pihustiga, rullikuga). Saab töödelda ka juba paigaldatud konstruktsioone, fassaade jms.;
  • Ei vaja süvaimmutust autoklaavis (kuigi neid saab autoklaavis kasutada);
  • Jätavad töödeldud puitpinna välimuse naturaalseks

Texterior pakub lisaks ka suurepärast kaitset bioloogiliste riskide (mädanemine,kõdunemine, seened, termiidid) eest.

Ultra on teistest surveimmutust mittevajavatest tuletõkkevahenditest märksa efektiivsem. Sellega töödeldud omab kahekordset kaitset – lisaks puitpinna söestumisest tekkivale kaitsekihile hakkab puidu pealispind ka ’kobrutama’, tekib paisuvatele tuletõkkevärvidele sarnane efekt.

Tuletõkkevahend Accoyale

Accoya, mille kohta selle tootja Accys Ltd. ütleb hi-tech wood e. kõrgtehnoloogiline puit, kogub tuntust ja leiab üha laiemat kasutamist ka Eestis. Accoya valmistatakse tavapuidu atsetüülimisprotsessis, mis on Accsys Ltd. poolt patenteeritud.

Ent atsetüülimine ei anna puidule tulekaitset – Accoya süttib ja põleb samamoodi või isegi paremini kui tavapuit. Olles eriline puit vajab Accoya ka spetsiaalset tuletõkkevahendit, mis peab olema justnimelt Accoya peal testitud ja sertifitseeritud. Tavapuidu jaoks mõeldud tuletõkke-immutusvahendid Accoya peal ei toimi ning tavapuidule välja antud sertifikaadid Accoya puhul ei kehti.

Tuletõkkevahend termopuidule

Termotöödeldud puidu e. termopuidu valmistamiseks töödeldakse puitu kõrgema kui 170 C temperatuuri juures. Selle protsessi tagajärjel paranevad puidu pehkimis- ja ilmastikukindlus ning soojusisoleerivus ja niiskuspaisumine. Kõrgel temperatuuril eraldub puidust ka vaik.

Termopuit sobib hästi nii sise- kui välisvooderduseks, terrassi- ja põrandalauaks, mööbliesemete ning sisustuse valmistamiseks. Termiline töötlemine parandab puidu biokindlust ja teeb selle eriti sobivaks välistingimustes kasutamiseks. Niiskuskindluse tõttu on termopuit leidnud laialdast kasutamist saunade siseviimistluses.

Tuletõkkepeits

Tuletõkkepeits puidule on unikaalne toode, mida peale MultiPro Systemi maailmas keegi teine ei tooda.

Tegemist on sisuliselt kaks-ühes tootega: see tagab kõrgeima tuletõkkeklassi B-s1,d0 ja  annab soovitud dekoratiivse välimuse.

MultiPro System toodab tuletõkkepeitsi nii sise- kui välikasutuseks. Mõlemad tooted on kasutatavad nii käsitsi (pintsli või rullikuga) kui tööstuslikult (värvimismasinas).

Toote kasutamine aitab oluliselt säästa aega ja raha – kahe erineva materjali (tuletõkkevahend ja peits/värv) ja tööprotsessi asemel saab sama tulemuse ühe toote ja tööprotsessiga.

Puidukaitsevahend

MultiPro Systemi toodetavad puidukaitsevahendid tagavad suurepärase kaitse bioloogiliste riskide (hallitus, mädanik, kõdunemine, seened, kahjurid) vastu, olles samas sihtotstarbelisel kasutamisel  inimesele ja keskkonnale ohutud.